Z.402 NOOITGEDACHT
Name : Z.402 NOOITGEDACHT
Former names : -
Number of inscription : 01 00420 1999
Type : beam trawl (boomkorvisserij)+otter trawl (plankenvisserij)
Built : 2000
Length : 23,99 m
Beam : 6,26 m
Owner : B.V.B.A. Verleene
Flag : Belgium
Port of registry : Zeebrugge