NEW IN JULY 2017

Click on the images for more information and other pictures !

 
STATSRAAD LEHMKUHL TROMS POLLUX KL SANDEFJORD UNION LYNX
IMO 5339248 IMO 9439022 IMO 9470466 IMO 9178410
       
HAVILA JUPITER VALENTINA NBA MILLET MEHMET AKSOY
IMO 9418042 IMO 9344722 IMO 9518189 IMO 9607502
       
THUN GARLAND CIELO DI CAPRI CAROLINE VICTORY NORDEROOG (new pict.)
IMO 99393345 IMO 9717278 IMO 9403047 IMO 9256315
       
DARWIN SCHARHÖRN U35 (S185) A1412 FRANKFURT AM MAIN
IMO 8407228 IMO 7349455 IMO N/A IMO N/A
       
HDW HERKULES SCHILKSEE STRANDE LABOE
IMO 5148754 IMO 8605507 IMO 8400074 IMO 8400086
       
STEIN FALCKENSTEIN KIEL BÜLK
IMO 9241243 IMO 8917704 IMO 9405693 IMO 8701284
       
REGINA SEAWAYS ARTANIA (new pict.) STENA SCANDINAVICA COLOR MAGIC
IMO 9458535 IMO 8201480 IMO 9235517 IMO 9349863
       
GERARDUS MERCATOR (new pict.) ZEELEEUW (new pict.) SPAUWER ATLANTIC CARRIER
IMO 9119335 IMO 9797826 IMO 9668570 IMO 7382885
       
MEDITERRANEAN SEA SABINE (new colors/owner) HENRIKE ARABIAN SEA
IMO 9451006 ENI 06503946 IMO 9218222 IMO 9483786