NEW IN JUNE 2019

Click on the images for more information and other pictures !

 
NOORDHOEK PATHFINDER KARKLOE NJORD ZENITH (better pict.) JIF BREIZH
IMO 9545663 IMO 9518995 IMO 9828601 IMO 9648180
       
VOLENDAM ZOSTERA EUROPEO-1 JASMAR
ENI 02330808 ENI 02337788 ENI 06503382 ENI 04808580
       
REYA REBEL LA MATTANZA (new pict.) RAPIDE
ENI 06105613 ENI 06105090 ENI 06003588 ENI 02318511
       
MERUADA CURSOR Ste. RITA SESANDA
ENI 02326908 ENI 02101494 ENI 06003379 ENI 06503340
       
IJSSELDIEP DIALASA HENDRIKA CUPIDO
ENI 02318245 ENI 06004231 ENI 02326642 ENI 02328475
       
AMANDUS CONCORDE CUTTY SARK ARCADIE
ENI 02322992 ENI 02104456 ENI 06003436 ENI 06002226
       
VITA-NOVA BRYAN ELEGANT LADY FRERE-ORBAN
ENI 02103447 ENI 06105041 ENI 08923003 ENI 04605820
       
ATLAS V PRINCE ALBERT VAUBAN OAK
ENI 04605510 ENI 03150443 ENI 03110626 IMO 8211629
       
KARL-JAKOB K. ENOUGH TALK GEOSURVEYOR XX RABA
IMO 9344409 IMO 9615638 IMO N/A IMO 8415172