WELCOME ON THIS SITE

On this site you will find pictures and information about spotted vessels. The pictures are made by myself, some by relatives or friends.
I have attempted to provide accurate information on the pictures. This information can not be guaranteed because different sources give different data. All data shown are therefore not for professional use. No responsibility is taken for the consequences of using the published information.
It is not the intention to publish submitted photos.
All the photos of this site are subjected to the usual copyright rules.
A few notes:
  • Published data are applicable at the time the photos were taken.
  • 'draught': indication of the maximum draught.
  • 'speed': usually the service speed is indicated.
Additions and / or corrections are welcome: hugo at schippertje dot be
Have fun! Greetings, Hugo Ollieuz.

Op deze site vindt u foto's en info over gespotte vaartuigen. De foto's zijn door mezelf gemaakt, enkele door familieleden of vrienden.
Ik heb gepoogd om correcte informatie bij de foto's weer te geven. Verschillende sites geven over een zelfde schip vaak verschillende gegevens. Daarom zijn de gegevens niet voor professionele doeleinden bedoeld. Ik draag geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de gegevens.
Het is niet de bedoeling om ingestuurde foto's te publiceren.
Voor alle foto's van deze site gelden de gebruikelijke copyright regels.
Enkele toelichtingen:
  • De gegevens bij een schip zijn van toepassing op het moment waarop de foto's genomen zijn.
  • 'draught': hier wordt telkens de maximale diepgang aangegeven.
  • 'speed': meestal is de service speed aangegeven.
Aanvullingen en/of verbeteringen zijn welkom op: hugo apenstaartje schippertje punt be.
Veel plezier! Groet, Hugo Ollieuz.